Harmonogram kurzů

Rekvalifikace Ostrava

Investujte do vzdělání, tím posílíte a zvýšíte svou pozici na trhu práce.

Naše nabídka rekvalifikačních kurzů, které realizujeme převážně v Ostravě, je opravdu široká a přijde si na své určitě každý, kdo má zájem o vzdělávání. Pro jednoduchost máme rekvalifikační kurzy rozdělené do 3 oblastí:  
Rekvalifikace – technické a dělnické
Rekvalifikace – profesní kvalifikace
Rekvalifikace – ostatní

PROFESNÍ KVALIFIKACE

Specifickým typem rekvalifikačních kurzů jsou ty, které směřují ke zkoušce z profesní kvalifikace. 

Zkouška z profesní kvalifikace

Zkouška je vykonána před autorizovanou osobou, která ověří odbornost (kvalifikaci) vymezenou kvalifikačním standardem příslušné kvalifikace. Požadavky na zkoušku jsou dány hodnoticím standardem pro danou profesní kvalifikaci dle NSK. Zájemci o zkoušku mohou:

 1. přijít rovnou ke zkoušce, bez absolvování rekvalifikačního kurzu;
 2. absolvovat příslušný rekvalifikační kurz a zakončit jej zkouškou;
 3. absolvovat odbornou průpravu ke zkoušce z profesní kvalifikace.

Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o získání profesní kvalifikace„.

REKVAL, s.r.o. je autorizovanou právnickou osobou, která provádí zkoušky a realizuje rekvalifikační kurzy k těmto profesním kvalifikacím:

Užitečný odkaz: Přihláška ke zkoušce ke stažení. Po obdržení přihlášky Vám bude zaslána pozvánka ke zkoušce. Zkouška se koná v Ostravě. 

ÚČAST V REKVALIFIKAČNÍM KURZU ZDARMA

Všichni uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce, mají podle ustanovení § 109a zákona o zaměstnanosti možnost vlastního výběru rekvalifikačního kurzu formu tzv. zvolené rekvalifikace. Vynaložená částka na tuto rekvalifikaci je maximálně 50 000 Kč pro 1 uchazeče na období 3 let. Požadavek projde komisí úřadu práce, který ji posuzuje z hlediska uplatnění na trhu práce. V případě schválení mají žadatelé kurz zcela ZDARMA.

Co je potřeba udělat, abyste mohli rekvalifikaci zdarma absolvovat?

 • Požádejte svého zprostředkovatele na ÚP o formulář  „Zvolená rekvalifikace“  nebo si formulář žádosti stáhněte.
 • Navštivte naši vzdělávací společnost a my Vám daný formulář doplníme o potřebné informace a potvrdíme realizaci vybraného rekvalifikačního kurzu.
 • Vyplněný formulář předejte zpět na ÚP (nejméně však 14 dnů před termínem plánovaného zahájení rekvalifikačního kurzu).
 • Na Úřadu práce Vám v případě schválení Vaší žádosti předají potvrzení o úhradě kurzu, které odevzdáte v naší vzdělávací společosti a tím budete do kurzu zařazeni.

Užitečný odkaz: Proč rekvalifikace?

Chcete získat více informací? Napište nám na: info@rekval.cz

 

 

Welcome to the Gutenberg Editor

The goal of this new editor is to make adding rich content to WordPress simple and enjoyable. This whole post is composed of pieces of content—somewhat similar to LEGO bricks—that you can move around and interact with. Move your cursor around and you’ll notice the different blocks light up with outlines and arrows. Press the arrows to reposition blocks quickly, without fearing about losing things in the process of copying and pasting.

Of Mountains & Printing Presses

What you are reading now is a text block the most basic block of all. The text block has its own controls to be moved freely around the post…

… like this one, which is right aligned.

Headings are separate blocks as well, which helps with the outline and organization of your content.

A Picture is Worth a Thousand Words

Handling images and media with the utmost care is a primary focus of the new editor. Hopefully, you’ll find aspects of adding captions or going full-width with your pictures much easier and robust than before.

Beautiful landscape
If your theme supports it, you’ll see the „wide“ button on the image toolbar. Give it a try.

Try selecting and removing or editing the caption, now you don’t have to be careful about selecting the image or other text by mistake and ruining the presentation.

The Inserter Tool

Imagine everything that WordPress can do is available to you quickly and in the same place on the interface. No need to figure out HTML tags, classes, or remember complicated shortcode syntax. That’s the spirit behind the inserter—the (+) button you’ll see around the editor—which allows you to browse all available content blocks and add them into your post. Plugins and themes are able to register their own, opening up all sort of possibilities for rich editing and publishing.

Go give it a try, you may discover things WordPress can already add into your posts that you didn’t know about. Here’s a short list of what you can currently find there:

 • Text & Headings
 • Images & Videos
 • Galleries
 • Embeds, like YouTube, Tweets, or other WordPress posts.
 • Layout blocks, like Buttons, Hero Images, Separators, etc.
 • And Lists like this one of course 🙂

Visual Editing

A huge benefit of blocks is that you can edit them in place and manipulate your content directly. Instead of having fields for editing things like the source of a quote, or the text of a button, you can directly change the content. Try editing the following quote:

The editor will endeavor to create a new page and post building experience that makes writing rich posts effortless, and has “blocks” to make it easy what today might take shortcodes, custom HTML, or “mystery meat” embed discovery.

Matt Mullenweg, 2017

The information corresponding to the source of the quote is a separate text field, similar to captions under images, so the structure of the quote is protected even if you select, modify, or remove the source. It’s always easy to add it back.

Blocks can be anything you need. For instance, you may want to add a subdued quote as part of the composition of your text, or you may prefer to display a giant stylized one. All of these options are available in the inserter.

You can change the amount of columns in your galleries by dragging a slider in the block inspector in the sidebar.

Media Rich

If you combine the new wide and full-wide alignments with galleries, you can create a very media rich layout, very quickly:

Accessibility is important — don’t forget image alt attribute

Sure, the full-wide image can be pretty big. But sometimes the image is worth it.

The above is a gallery with just two images. It’s an easier way to create visually appealing layouts, without having to deal with floats. You can also easily convert the gallery back to individual images again, by using the block switcher.

Any block can opt into these alignments. The embed block has them also, and is responsive out of the box:

You can build any block you like, static or dynamic, decorative or plain. Here’s a pullquote block:

Code is Poetry

The WordPress community

If you want to learn more about how to build additional blocks, or if you are interested in helping with the project, head over to the GitHub repository.


Thanks for testing Gutenberg!

👋

O nás

Společnost REKVAL, s.r.o. byla založena v roce 1999 s cílem poskytnout komplexní podporu v oblasti vzdělávání firmám, institucím a úřadům.
REKVAL, s.r.o. je:
 • akreditovaný specialista na realizaci odborného, manažerského vzdělávání a rekvalifikačních kurzů MŠMT, MV ČR a MPSV ČR;
 • autorizovaná právnická osoba v rámci profesních kvalifikací NSK;
 • externí dodavatel vzdělávání v oblasti dělnické kvalifikace;
 • aktivní patron projektu SOS dětské vesničky a pravidelně přispívá na jeho činnost;
 • držitel povolení MPSV ke zprostředkování zaměstnání, č.j. UPCR – 2017/21104/4;
 • od roku 2005 držitel „Osvědčení o provedení registrace zpracování osobních údajů“, vydaného Úřadem pro ochranu osobních údajů;
 • dlouholetý člen AIVD;
 • od roku 2005 certifikován systémem jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2008;, od roku 2017 certifikován systémem managementu kvality ISO 9001:2015
 • členem dozorčí rady Krajské hospodářské komory MSK.

Nabídka služeb společnosti REKVAL, s.r.o. je profilována do těchto základních oblastí:

Základní principy vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o.:

 • partnerství orientované na synergickou spolupráci
 • úcta k člověku a vytvořeným hodnotám
 • profesionalita a kvalita poskytovaných služeb

Nositeli těchto hodnot jsou členové realizačního týmu společnosti a lektoři, kterými jsou zkušení odborníci s praktickými znalostmi a pedagogickými kompetencemi. Všichni se při své činnosti řídí etickým kodexem.

 

REKVAL, s.r.o. je partnerem na cestě Vašeho rozvoje. Kontaktujte nás na: info@rekval.cz.