Vrátit se na úvodní stránku Rekval na Facebooku Rekval na Twitteru Rekval na Google Plus Rekval na LinkedIn

Katalog kurzů

V katalogu kurzů naleznete širokou škálu různých typů kurzů, které máme v nabídce. Mnohé z nich nejsou momentálně otevřené, ale jsme připraveni je pro Vás kdykoliv zrealizovat. Aktuální nabídku otevřených či plánovaných kurzů naleznete v sekci Novinky nebo Harmonogram kurzů, které pro Vás pravidelně aktualizujeme.

Kurzy a další aktivity realizujeme většinou v Ostravě, ale pokud máte jiné požadavky, jsme ochotni jim vyjít vstříc.  

Legenda:

 • Akreditovaný kurz - kurz, který získal akreditaci z MŠMT, MPSV ČR či MV ČR
 • Neakreditovaný kurz - kurz, který není akreditován ministerstvem ČR
 • Základní kurz - kurz nutný pro výkon určité dělnické profese (kvalifikace)
 • Periodický kurz - kurz  nutný pro udržení (obnovení) dělnické kvalifikace
 • Rekvalifikační kurz - kurz, který směřuje k získání nové kvalifikace 
Barevně zvýrazněné kurzy mají aktuálně vypsané termíny.

PODMÍNKY ÚČASTI

Odesláním přihlášky se stvrzuje souhlas s podmínkami vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o.

Přihlašující organizace akceptuje nabídku organizátora vzdělávací akce a závazně přihlašuje své zaměstnance k účasti na školení. Údaje sdělené na přihlášce mohou být použity pro marketingové účely výhradně vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám. Přijetí přihlášek organizátor nepotvrzuje.

V případě neúčasti přihlášeného pracovníka se účastnický poplatek nevrací, organizace má právo vyslat náhradního účastníka. V případě, že organizace zruší přihlášku zaměstnance do 5 pracovních dnů před uzávěrkou přihlášek bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %  z ceny kurzu. Na pozdější zrušení není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Případná změna termínu vzdělávací akce, lektora a školicí místnosti či zrušení vzdělávací akce z organizačních důvodů a provozních důvodů je vyhrazena.

 

Filtr kurzů

Administrativa

Kód kurzu Název kurzu Časový rozsah
PK1 Rekvalifikační kurz Asistent/ka, sekretář/ka 81h
A01 Archivní a spisová služba – aktuální legislativa a legislativní změny 8h
A02 Jazyková a formální úprava písemností anebo jak být „in“ při vyřizování korespondence 8h
A03 Etiketa v práci asistentky/sekretářky 8h
A04 Účetní a ekonomické minimum pro asistentky/sekretářky 8h
A05 Sekretářka z pohledu profesní dokonalosti 8h
A06 Znalost pravidel společenského chování jako nezbytná podmínka odbornosti a profesionality asistentky/sekretářky 8h

Další

Kód kurzu Název kurzu Časový rozsah
PK5 Rekvalifikační kurz Úklidový pracovník administrativních ploch 80h
PK6 Rekvalifikační kurz Obchodní zástupce 100h
PK8 Rekvalifikační kurz Hospodyně v domácnosti 80h
D8 Rekvalifikační kurz Čtení a kreslení technické dokumentace 50h
D9 Rekvalifikační kurz Obsluha zdvihacích zařízení (Jeřábů třídy „A“) 122h
D10 Rekvalifikační kurz Obsluha zdvihacích zařízení (Jeřábů s elektrickým pohonem třídy „O“) 75h
R1 Rekvalifikační kurz Základy podnikání 120h
R7 Rekvalifikační kurz Úklidové práce (se zaměřením na domácnosti) 40h
R12 Rekvalifikační kurz Redaktor 200h

Dělnické kurzy

Kód kurzu Název kurzu Časový rozsah
D1 Rekvalifikační kurz Obsluha elektrovozíku (ručně vedený) 24h
D2 Rekvalifikační kurz Obsluha elektrovozíku (vysokozdvižný volantový do 5 t) 40h
D3 Rekvalifikační kurz Obsluha elektrovozíku (vysokozdvižný volantový do 5 t) 35h
D4 Rekvalifikační kurz Obsluha motovozíku (vysokozdvižný volantový do 5 t) 40h
D5 Rekvalifikační kurz Obsluha motovozíku (vysokozdvižný volantový do 5 t) 35h
D6 Rekvalifikační kurz Obsluha elektrovozíku a motovozíku (ručně vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 t) 60h
D7 Rekvalifikační kurz Obsluha elektrovozíku a motovozíku (ručně vedený, plošinový a tahač, vysokozdvižný volantový do 5 t) 55h
D11 Rekvalifikační kurz Vazač břemen 40h
001 Základní kurz zaměstnanců pro obsluhu motorových pil 8h
002 Základní kurz zaměstnanců pro obsluhu motorových pil a křovinořezů 8 h
003 Základní kurz zaměstnanců pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou 4h
004 Základní kurz řidičů vysokozdvižných manipulačních vozíků (motovozík i elektrovozík) 42h
005 Základní kurz obsluh tlakových nádob stabilních – I. stupeň 8h
006 Základní kurz obsluh stavebních strojů 54h
007 Základní kurz pro obsluhu stavebních strojů – zdvojený 62h
008 Jednoúčelový kurz obsluh stavebních strojů 28h
009 Rozšiřovací kurz pro obsluhu stavebních strojů 28h
010 Základní kurz vstřelovačů 8h
011 Základní kurz pro lešenáře 16h
012 Základní kurz obsluhy plynových zařízení 16h
013 Kurz k získání a obnovení způsobilosti montéra a opraváře plynových zařízení 16h
014 Základní kurz jeřábníků, typ A /bez praktického zácviku/ 44h
015 Základní kurz jeřábníků, typ O /bez praktického zácviku/ 8h
016 Základní kurz vazačů břemen – /bez praktického zácviku/ 8h
017 Periodické školení zaměstnanců pro obsluhu motorových pil 4h
018 Periodické školení zaměstnanců pro obsluhu motorových pil a křovinořezů 4h
019 Periodické školení a přezkoušení řidičů manipulačních vozíků 8h
020 Periodické doškolování obsluh stavebních strojů 8h
021 Periodické školení a přezkoušení vstřelovačů 4h
022 Periodické školení pro lešenáře 8h
023 Periodické školení zaměstnanců pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou 4h
024 Periodické školení obsluh tlakových nádob stabilních – I. stupeň 4h
025 Periodické školení obsluh plynových zařízení 4h
026 Periodické školení pro opraváře a montéry plynových zařízení 4h
027 Školení osob zodpovědných za provoz plynových zařízení 4h
028 Periodické školení a přezkoušení jeřábníků 4h
029 Periodické školení vazačů břemen 4h
031 Školení řidičů referentských vozidel do 3,5 t 4h
032 Odborná způsobilost v elektrotechnice dle Vyhl. 50/1978 Sb. dle typu zkouškyh
033 Školení pro zaměstnance obsluhující skladovací zařízení sypkých hmot 3h
034 Školení pro zaměstnance obsluhující tvářecí stroje 2h
035 Školení zaměstnanců zodpovědných za nakládku a vykládku 8h
037 Školení osob nakládajících s chemickými látkami (CHLaS) 2h
036 Školení instruktorů - zaměstnanců zúčastněných na posunu bez lokomotivy 4h
038 Školení k udržování systému HACCP v oblasti potravinářského průmyslu (HACCP) 2h
039 Základy první pomoci 12h

Ekonomika a účetnictví

Kód kurzu Název kurzu Časový rozsah
R2 Rekvalifikační kurz Finanční poradce/poradkyně 160h
R3 Rekvalifikační kurz Daňová evidence 40h
R4 Rekvalifikační kurz Daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) 80h
R5 Rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví 80h
R6 Rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví (s využitím výpočetní techniky) 120h
R10 Rekvalifikační kurz Účetnictví a daňová evidence (s využitím výpočetní techniky) 170h
E01 Zákon o daních z příjmu 8h
E02 Účetnictví v praxi 8h
E03 Daně a účetnictví 8h
E04 Cestovní náhrady 8h
E05 Průvodce DPH 8h
E06 Problematika pohledávek a závazků 8h
E07 Personalistika a mzdy 8h
E08 Nemocenské a důchodové pojištění a pojistné na sociální zabezpečení - aktuálně 5h
E09 Roční zúčtování a změny ve zdaňování mezd - aktuálně 5h
E10 Insolvence a zaměstnanec, srážky ze mzdy 8h
E11 Práce s pokladnou 8h
E12 Úrazy a provázanost na zákoník práce 8h

Kvalita

Kód kurzu Název kurzu Časový rozsah
K01 Výcvik interních auditorů kvality 8h
K02 Výcvik interních auditorů kvality dle ISO/TS 16949 8h
K03 Požadavky na systém managementu kvality 8h
K04 Metoda „5S“ 8h
K05 Kurz FMEA (Analýza možností vzniku vad a jejich následků) 8h
K06 SPC (Statistická regulace procesů) 8h
K07 APQP (Pokročilé plánování kvality) 8h
K08 DOE (Technika plánovaných experimentů/Taguchi) 8h
K09 Global 8D plus 5 Why 8h
K10 Poka-yoke (odolnost vůči chybám) 8h
K11 Six Sigma – Green Belt 8h
K12 QFD (Rozpracování funkcí kvality) 8h

Logistika

Kód kurzu Název kurzu Časový rozsah
R15 Rekvalifikační kurz Dispečer logistiky 120h
L01 Úvod do logistiky, dopravy a skladového hospodářství 8h
L02 Logistika nákupu a řízení zásob 16h
L03 Logistika výroby 16h
L04 Logistika distribuce a skladování 16h
L05 Management logistiky 16h

Osobní rozvoj

Kód kurzu Název kurzu Časový rozsah
O01 Diagnostika osobnostního potenciálu – různé testové baterie, psychologické testování 8h
O02 Profesní diagnostika – testování předpokladů pro výkon profese 16h
O03 Testy osobnosti, osobnostní typologie – MBTI 8h
O04 Development Centre 16h
O05 Efektivní komunikace 8h
O06 Komunikační strategie 8h
O07 Argumentace jako klíč k úspěchu 8h
O08 Zvládání námitek 8h
O09 Mluvíme pod tlakem 8h
O10 Řešení konfliktů 8h
O11 Schopnost multikulturní komunikace 8h
O12 Strhující obchodní prezentace 8h
O13 Psychologie prodeje 8h
O14 Budování vztahů se zákazníky 8h
O15 Vyhledávání příležitostí 8h
O16 Prodávejte chytře 8h
O17 Obchodní vyjednávání 8h
O18 Technika SPIN 8h
O19 Orientace na zákazníka 8h
O20 Prodej „problémovým“ zákazníkům 8h
O21 Jak myslí špičkový obchodník 8h
O22 Zákaznický servis 8h
O23 Úvod do CRM 8h
O24 Telemarketing 8h
O25 Komunikační strategie spojené s marketingem 8h
O26 Spolupráce 8h
O27 Podnikavost 8h
O28 Flexibilita 8h
O29 Výkonnost a zvyšování výkonnosti 8h
O30 Samostatnost 8h
O31 Schopnost řešit problémy 8h
O32 Time management a plánování 8h
O33 Celoživotní učení 8h
O34 Aktivní přístup 8h
O35 Zvládání zátěže a odolnost vůči stresu 8h
O36 Orientace v informacích 8h

Pedagogika

Kód kurzu Název kurzu Časový rozsah
PK2 Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 160h
PK4 Rekvalifikační kurz Chůva pro dětské koutky 60h

Právo

Kód kurzu Název kurzu Časový rozsah
P01 Nový občanský zákoník 8h
P02 Nový občanský zákoník – závazkové právo 8h
P03 Nový občanský zákoník – vymáhání pohledávek 8h
P04 Nový občanský zákoník - věcné právo 8h
P05 Nové právní úpravy 8h
P06 Uzavírání obchodních smluv v kontextu NOZ 8h
P07 Zákoník práce - Profesionální využití v praxi (souvztažnost s novým občanským zákoníkem) 8h
P08 Pracovní právo v příkladech 8h
P09 Pracovní právo pro mzdové účetní 8h
P10 Právní minimum pro mzdové účetní a ekonomy 8h
P11 Pracovní smlouvy 8h
P12 Právo EU 8h

Rozvoj managementu

Kód kurzu Název kurzu Časový rozsah
M01 Osobní image 8h
M02 Budování sebeúcty 8h
M03 Vůdčí dovednosti 8h
M04 Komunikační strategie 8h
M05 Jak se bránit manipulaci – využití asertivity v praxi 8h
M06 Manažerská prezentace 8h
M07 Time management 8h
M08 Řešení problémů a rozhodování 8h
M10 Osobnostní typologie a její využití v manažerské praxi 8h
M11 Zvládání zátěže a prevence syndromu vyhoření 8h
M12 Harmonizace rodinného a pracovního života - Work-life-balance 8h
M13 Rozvoj kreativity a inovativnosti 8h
M14 Leadership 8h
M16 Budování týmů 8h
M17 Motivace a rozvoj týmů 8h
M18 Vedení lidí, týmů a firem 8h
M19 Efektivní meetingy 8h
M20 Efektivní delegování 8h
M21 Využití koučování v praxi vedoucího 8h
M22 Supervize druhých 8h
M23 Vyjednáváním k výsledkům 8h
M24 Umění facilitace 8h
M25 Řešení konfliktů 8h
M26 Hodnocení výkonu 8h
M27 Hodnotící pohovor 8h
M28 Zpětná vazba jako nástroj efektivního vedení lidí 8h
M29 Řešení sporů mezi zaměstnanci 8h
M30 Efektivní řízení výkonu zaměstnanců 8h
M31 HR akademie pro nepersonalisty I. 8h
M32 HR akademie pro nepersonalisty II. 8h
M33 Správná volba aneb jak se nespálit při výběru zaměstnanců 8h
M34 Výběr zaměstnanců – příprava AC/DC 8h
M35 Kariérové plánování 8h
M36 Talent management 8h
M37 Efektivní hodnocení výkonu 8h
M39 Strhující prezentace 8h
M40 Psychologie prodeje 8h
M41 Zvládání námitek 8h
M42 Budování vztahů 8h
M43 Technika SPIN 8h
M44 Obchodní vyjednávání 8h
M45 Vyhledávání příležitostí 8h
M47 Klientská typologie 8h
M48 Péče o klíčové klienty 8h
M49 Strategické myšlení a plánování 8h
M50 Řízení lidských zdrojů 8h
M51 Řízení změn 8h
M52 Krizové řízení 8h
M53 Management nákladů 8h
M54 Optimalizace procesů 8h
M55 Projektový management 8h
M56 Rozpočet a řízení toků 8h
M57 Firemní kultura 8h
M58 Etika na pracovišti 8h
M59 Profesionální nadřízený 8h
M60 Kompetenční modely a jejich využití v praxi 8h
M61 Účinný marketing 8h
M62 Balance Scorecard 8h

Sociální oblast

Kód kurzu Název kurzu Časový rozsah
S02 Úvod do veřejného opatrovnictví 8h
S03 Prevence bolesti zad v sociálních službách 6h
S07 Výcvik pro pracovníky v sociálních službách v oblasti podpory lidem s duševním onemocněním 160h
S08 Komunikace s psychiatrickými klienty 8h
S10 Sociální práce a zásady jednání s obětí 8h
S15 Výživa seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb a v domácí péči 7h
S17 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách 150h
S18 Psychohygiena a fenomén syndromu vyhoření 6h
S19 Lidská důstojnost a etika v sociální práci – workshop 6h
S20 Základy první pomoci se zaměřením na sociální služby 8h
S21 První psychická pomoc 8h
S22 Smrt, umírání a péče o umírající 8h
S24 Přístup a komunikace u klienta s depresí 8h
S23 Přístup a způsob jednání u klientů s agresivním chováním 8h

Zdravotnictví

Kód kurzu Název kurzu Časový rozsah
Z1 Školení první pomoci v angličtině 4h
R13 Rekvalifikační kurz Zdravotník zotavovacích akcí 41h
R14 Rekvalifikační kurz Člen první pomoci 80h
030 Školení zdravotníků 4h

REKVAL

 • Rekvalifikace
 • Edukace
 • Kvalita
 • Vzdělávání
 • Akreditace
 • Lidský potenciál

 
array(20) { ["id"]=> string(2) "49" ["name"]=> string(14) "Katalog kurzů" ["url"]=> string(13) "katalog-kurzu" ["url_whole"]=> string(14) "katalog-kurzu/" ["meta_keywords"]=> string(85) "katalog, kurzy, rekvalifikační, akreditovaný, základní, vzdělávání, nabídka" ["meta_description"]=> string(126) "Nabídka všech našich kurzů v Ostravě obsahuje rekvalifikační, dělnické kurzy i ty zaměřené na měkké dovednosti. " ["alt_description"]=> NULL ["description"]=> string(3541) "

V katalogu kurzů naleznete širokou škálu různých typů kurzů, které máme v nabídce. Mnohé z nich nejsou momentálně otevřené, ale jsme připraveni je pro Vás kdykoliv zrealizovat. Aktuální nabídku otevřených či plánovaných kurzů naleznete v sekci Novinky nebo Harmonogram kurzů, které pro Vás pravidelně aktualizujeme.

Kurzy a další aktivity realizujeme většinou v Ostravě, ale pokud máte jiné požadavky, jsme ochotni jim vyjít vstříc.  

Legenda:

Barevně zvýrazněné kurzy mají aktuálně vypsané termíny.

PODMÍNKY ÚČASTI

Odesláním přihlášky se stvrzuje souhlas s podmínkami vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o.

Přihlašující organizace akceptuje nabídku organizátora vzdělávací akce a závazně přihlašuje své zaměstnance k účasti na školení. Údaje sdělené na přihlášce mohou být použity pro marketingové účely výhradně vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o. a nebudou poskytnuty třetím osobám. Přijetí přihlášek organizátor nepotvrzuje.

V případě neúčasti přihlášeného pracovníka se účastnický poplatek nevrací, organizace má právo vyslat náhradního účastníka. V případě, že organizace zruší přihlášku zaměstnance do 5 pracovních dnů před uzávěrkou přihlášek bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %  z ceny kurzu. Na pozdější zrušení není možné brát z provozních důvodů zřetel a objednavateli vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek. Případná změna termínu vzdělávací akce, lektora a školicí místnosti či zrušení vzdělávací akce z organizačních důvodů a provozních důvodů je vyhrazena.

 

" ["visible"]=> string(1) "1" ["root"]=> string(1) "0" ["parent"]=> array(0) { } ["subcategories"]=> array(0) { } ["galleries"]=> array(0) { } ["image_url"]=> string(0) "" ["items_per_page"]=> string(2) "12" ["template"]=> string(8) "category" ["redirect"]=> string(0) "" ["new_window"]=> string(1) "1" ["auth"]=> string(1) "0" ["other"]=> bool(false) }