Vrátit se na úvodní stránku Rekval na Facebooku Rekval na Twitteru Rekval na Google Plus Rekval na LinkedIn

Náš tým

 
"Průměrný lektor vypráví, dobrý vysvětluje, výborný ukazuje a nejlepší inspiruje..."

 

REKVAL s.r.o.:

  • aktivní spolupráce s cca 80 lektory a odborníky z vybraných oblastí
  • více než polovina těchto expertů s námi spolupracuje více než 4 roky
  • sebezdokonalování a osobní růst je klíčovým požadavkem na členy našeho týmu, pravidelně organizujeme semináře ke zlepšování lektorských dovedností

 

Kvalitní a zkušení lektoři s odpovídající kvalifikací, kteří školí se zájmem a nadšením, jsou základem našeho lektorského sboru. Proto přistupujeme k jejich výběru a dalšímu rozvoji s velkým respektem. 

Kvalita výuky je garantována používáním jednotné metodiky u všech lektorů v souladu se vzdělávacím projektem a požadavky odborných garantů.

Odborní garanti ve spolupráci s lektory, příslušnými profesními asociacemi a dalšími odborníky dbají na to, aby úroveň lektorského týmu byla profesionální a obsahová náplň odpovídala platné legislativě i trendům ve vzdělávání. 

obchodní manažerka

Bc. Petra Seifertová

oblast práva
JUDr. Jana Holubcová
oblast ekonomiky, financí, účetnictví
Ing. Eva Mitrengová
oblast obchodních dovedností, marketingu
Ing. Eva Vyoralová
oblast kvality
Ing. Dagmar Zindulková
oblast logistiky
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., Alog.
oblast zdravotnictví MUDr. Barbora Bláhová
oblast sociální sféry
Mgr. Simona Lojková
oblast neziskové sféry
MgA. Petr Kantor

    

Ing. Jarmila Kolatová

Ředitelka vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o., v oblasti vzdělávání a poradenství působí více než 20 let. Aktivně se podílí na tvorbě a realizaci řady vzdělávacích projektů v oblasti profesního a manažerského rozvoje zaměstnanců a na systematickém zvyšování profesní připravenosti různých profesních skupin. Dlouhodobě rovněž působí jako manažerka projektů (OP VK, OP LZZ, Grundtvig, Leonardo da Vinci…). Aktivně se věnuje lektorské činnosti.

 

Ing. Zuzana Běhalová, MBA

Majitelka soukromé mateřské školy a dvou poboček jeslí Mrňousek v Ostravě. Více než 14 let působila jako poradce v oblasti ekonomie, vedení lidí a podnikání, lektor měkkých dovedností a výkonový kouč. Vedla tým Rozvoje lidských zdrojů ve vzdělávací a poradenské společnosti RPIC-ViP s.r.o. Podílela se jako manažer projektů na přípravě a realizaci řady tuzemských i zahraničních projektů ze zdrojů EU (OP LZZ, OP VK, Phare, Matra, Leonardo, EQUAL...). Je spoluautorkou tréninkových materiálů a videí k rozvoji čtrnácti klíčových kompetencí.

 

Ludvík Brychta

Ve světě motorových manipulačních vozíků (MV) se pohybuje prakticky celý profesní život, tj. od roku 1970. V roce 1976 jsem se stal instruktorem pro výcvik řidičů (obsluh) MV, později se změnou normy zkušebním komisařem. Vyškolil stovky obsluh, byl účasten řady zkoušek absolventů kurzů. Rovněž školil  uživatele MV, spolupracoval v projektu v oblasti vzdělávání obsluh MV.

 

JUDr. Jana Holubcová

Advokátka poskytující právní služby prostřednictvím vlastní advokátní kanceláře. Právní služby se týkají především pracovního, občanského, trestního práva a to zvláště ke vztahu k podnikatelům (právnickým i fyzickým osobám).  Při své praxi využívá i znalostí z oblasti řízení lidských zdrojů a praxe v průmyslové oblasti. Lektorské činnosti se věnuje od roku 1996 se zaměřením na poskytování praktické právních rad a poznatků.

 

Ing. Eva Mitrengová

Vedení účetnictví a vedení daňové evidence se věnuje 12 let. Má osobní zkušenosti s ekonomickým řízením malých a středních firem a vedením zahraničního nákupu ve výrobní společnosti. Od r. 2007 pracuje ve vzdělávacích společnostech, kde se věnuje finančnímu řízení projektů z evropských sociálních fondů.

 

Ing. Eva Vyoralová

Zaměřuje se na školení soft skills, především obchodních dovedností.  V bankovním sektoru pracovala v obchodních a manažerských pozicích. Podílela se na trénování a mentorování zaměstnanců. Zapojila se do řady projektů v oblasti vzdělávání v rámci projektů ze zdrojů Evropské unie. Podniká v oblasti vzdělávání dospělých a koučování.  

 

Ing. Dagmar Zindulková

Spolumajitelka a jednatelka společnosti, která se již 16 let zabývá vzděláváním a poradenstvím v managementu kvality. Lektorka, konzultantka a auditorka  systémů managementu kvality dle ISO 9001 a  ISO/TS 16949. Čerpá z dlouholeté spolupráce s řadou dodavatelů automobilového průmyslu, u nichž realizovala školení v oblasti nástrojů kvality např. SPC a FMEA, ale také v oblasti aplikace požadavků norem. Má také zkušenosti s moderování týmů FMEA a s výcvikem interních auditorů kvality. Přednášející pro Kvalitu a logistiku na Vysoké škole podnikání v Ostravě. Členka redakční rady časopisu Kvalita.

 

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., Alog.

Dlouhodobě působí v oblasti logistiky, patří k zakládajícím členům Komory logistických auditorů v ČR a na Slovensku, má manažerské zkušenosti, publikuje, je aktivním lektorem, garantuje oblast logistiky při odborných vzdělávacích akcích.

 

MUDr. Barbora Bláhová

Lektorka ve vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o., v oblasti vzdělávání a poradenství působí od roku 2005. Pracuje zejména ve vzdělávacích programech Evropské Unie (Youth in Action, Grundtvig, Comenius atd.) a to jak na národní, tak zejména mezinárodní úrovni. Po několika letech praxe ve zdravotnictví se rozhodla pro kariérní změnu a nyní působí jako manažerka projektů a aktivně se věnuje lektorské činnosti. Zabývá se také koučinkem a podporou rozvoje neziskových organizací a oblastí zdravotnictví.

 

Mgr. Simona Lojková

Absolventka Ostravské univerzity, Filosofické fakulty, oboru Sociální práce s poradenským zaměřením. Již devátým rokem pracuje v Armádě spásy v projektu Prevence bezdomovectví jako koordinátorka a terénní sociální pracovník. Mimo jiné prošla dvouletým výcvikem poskytujícím komplexní vzdělání v systemickém přístupu k profesionální práci v psycho-sociální oblasti v Renesanci, pracovišti Institutu pro systemickou zkušenost a celým vzdělávacím programem zaměřeným na krizovou intervenci v Remediu Praha. Po mnohých zkušenostech se vzděláváním v sociální oblasti ze strany účastníka kurzu se rozhodla zkusit i práci lektora.

 

MgA. Petr Kantor           

Konektor, pedagog, lektor, kouč. Stál u zrodu několika neziskových organizací v České republice i Polsku (Petrklíč help, Nadace Laja, Japonský akademický klub, divadlo Tolerance). Od roku 1996 působí v Asociaci středoškolských klubu České republiky, o.s. jako realizátor akcí pro neorganizovanou mládež. V současné době vede celorepublikovou síť multikulturních otevřených klubů. Jeho aktivity směřují k podpoře a spolupráci s neziskovým sektorem. Má rád nové výzvy. Při práci uplatňuje metody neformálního vzdělávání a síťování.

 

REKVAL s.r.o. je partnerem na cestě Vašeho rozvoje, kontaktujte nás na: info@rekval.cz

 

REKVAL

  • Rekvalifikace
  • Edukace
  • Kvalita
  • Vzdělávání
  • Akreditace
  • Lidský potenciál

 
array(20) { ["id"]=> string(2) "51" ["name"]=> string(10) "Náš tým" ["url"]=> string(7) "nas-tym" ["url_whole"]=> string(8) "nas-tym/" ["meta_keywords"]=> string(47) "kvalita, zkušení, lektoři, odborní, garanti" ["meta_description"]=> string(122) "Kritérium kvality je pro nás podstatné nejen při realizaci vzdělávacích aktivit, ale i v rámci pracovního týmu. " ["alt_description"]=> NULL ["description"]=> string(12947) "
 
"Průměrný lektor vypráví, dobrý vysvětluje, výborný ukazuje a nejlepší inspiruje..."

 

REKVAL s.r.o.:

 

Kvalitní a zkušení lektoři s odpovídající kvalifikací, kteří školí se zájmem a nadšením, jsou základem našeho lektorského sboru. Proto přistupujeme k jejich výběru a dalšímu rozvoji s velkým respektem. 

Kvalita výuky je garantována používáním jednotné metodiky u všech lektorů v souladu se vzdělávacím projektem a požadavky odborných garantů.

Odborní garanti ve spolupráci s lektory, příslušnými profesními asociacemi a dalšími odborníky dbají na to, aby úroveň lektorského týmu byla profesionální a obsahová náplň odpovídala platné legislativě i trendům ve vzdělávání. 

obchodní manažerka

Bc. Petra Seifertová

oblast práva
JUDr. Jana Holubcová
oblast ekonomiky, financí, účetnictví
Ing. Eva Mitrengová
oblast obchodních dovedností, marketingu
Ing. Eva Vyoralová
oblast kvality
Ing. Dagmar Zindulková
oblast logistiky
Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., Alog.
oblast zdravotnictví MUDr. Barbora Bláhová
oblast sociální sféry
Mgr. Simona Lojková
oblast neziskové sféry
MgA. Petr Kantor

    

Ing. Jarmila Kolatová

Ředitelka vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o., v oblasti vzdělávání a poradenství působí více než 20 let. Aktivně se podílí na tvorbě a realizaci řady vzdělávacích projektů v oblasti profesního a manažerského rozvoje zaměstnanců a na systematickém zvyšování profesní připravenosti různých profesních skupin. Dlouhodobě rovněž působí jako manažerka projektů (OP VK, OP LZZ, Grundtvig, Leonardo da Vinci…). Aktivně se věnuje lektorské činnosti.

 

Ing. Zuzana Běhalová, MBA

Majitelka soukromé mateřské školy a dvou poboček jeslí Mrňousek v Ostravě. Více než 14 let působila jako poradce v oblasti ekonomie, vedení lidí a podnikání, lektor měkkých dovedností a výkonový kouč. Vedla tým Rozvoje lidských zdrojů ve vzdělávací a poradenské společnosti RPIC-ViP s.r.o. Podílela se jako manažer projektů na přípravě a realizaci řady tuzemských i zahraničních projektů ze zdrojů EU (OP LZZ, OP VK, Phare, Matra, Leonardo, EQUAL...). Je spoluautorkou tréninkových materiálů a videí k rozvoji čtrnácti klíčových kompetencí.

 

Ludvík Brychta

Ve světě motorových manipulačních vozíků (MV) se pohybuje prakticky celý profesní život, tj. od roku 1970. V roce 1976 jsem se stal instruktorem pro výcvik řidičů (obsluh) MV, později se změnou normy zkušebním komisařem. Vyškolil stovky obsluh, byl účasten řady zkoušek absolventů kurzů. Rovněž školil  uživatele MV, spolupracoval v projektu v oblasti vzdělávání obsluh MV.

 

JUDr. Jana Holubcová

Advokátka poskytující právní služby prostřednictvím vlastní advokátní kanceláře. Právní služby se týkají především pracovního, občanského, trestního práva a to zvláště ke vztahu k podnikatelům (právnickým i fyzickým osobám).  Při své praxi využívá i znalostí z oblasti řízení lidských zdrojů a praxe v průmyslové oblasti. Lektorské činnosti se věnuje od roku 1996 se zaměřením na poskytování praktické právních rad a poznatků.

 

Ing. Eva Mitrengová

Vedení účetnictví a vedení daňové evidence se věnuje 12 let. Má osobní zkušenosti s ekonomickým řízením malých a středních firem a vedením zahraničního nákupu ve výrobní společnosti. Od r. 2007 pracuje ve vzdělávacích společnostech, kde se věnuje finančnímu řízení projektů z evropských sociálních fondů.

 

Ing. Eva Vyoralová

Zaměřuje se na školení soft skills, především obchodních dovedností.  V bankovním sektoru pracovala v obchodních a manažerských pozicích. Podílela se na trénování a mentorování zaměstnanců. Zapojila se do řady projektů v oblasti vzdělávání v rámci projektů ze zdrojů Evropské unie. Podniká v oblasti vzdělávání dospělých a koučování.  

 

Ing. Dagmar Zindulková

Spolumajitelka a jednatelka společnosti, která se již 16 let zabývá vzděláváním a poradenstvím v managementu kvality. Lektorka, konzultantka a auditorka  systémů managementu kvality dle ISO 9001 a  ISO/TS 16949. Čerpá z dlouholeté spolupráce s řadou dodavatelů automobilového průmyslu, u nichž realizovala školení v oblasti nástrojů kvality např. SPC a FMEA, ale také v oblasti aplikace požadavků norem. Má také zkušenosti s moderování týmů FMEA a s výcvikem interních auditorů kvality. Přednášející pro Kvalitu a logistiku na Vysoké škole podnikání v Ostravě. Členka redakční rady časopisu Kvalita.

 

Ing. Jaroslav Bazala, Ph.D., Alog.

Dlouhodobě působí v oblasti logistiky, patří k zakládajícím členům Komory logistických auditorů v ČR a na Slovensku, má manažerské zkušenosti, publikuje, je aktivním lektorem, garantuje oblast logistiky při odborných vzdělávacích akcích.

 

MUDr. Barbora Bláhová

Lektorka ve vzdělávací společnosti REKVAL, s.r.o., v oblasti vzdělávání a poradenství působí od roku 2005. Pracuje zejména ve vzdělávacích programech Evropské Unie (Youth in Action, Grundtvig, Comenius atd.) a to jak na národní, tak zejména mezinárodní úrovni. Po několika letech praxe ve zdravotnictví se rozhodla pro kariérní změnu a nyní působí jako manažerka projektů a aktivně se věnuje lektorské činnosti. Zabývá se také koučinkem a podporou rozvoje neziskových organizací a oblastí zdravotnictví.

 

Mgr. Simona Lojková

Absolventka Ostravské univerzity, Filosofické fakulty, oboru Sociální práce s poradenským zaměřením. Již devátým rokem pracuje v Armádě spásy v projektu Prevence bezdomovectví jako koordinátorka a terénní sociální pracovník. Mimo jiné prošla dvouletým výcvikem poskytujícím komplexní vzdělání v systemickém přístupu k profesionální práci v psycho-sociální oblasti v Renesanci, pracovišti Institutu pro systemickou zkušenost a celým vzdělávacím programem zaměřeným na krizovou intervenci v Remediu Praha. Po mnohých zkušenostech se vzděláváním v sociální oblasti ze strany účastníka kurzu se rozhodla zkusit i práci lektora.

 

MgA. Petr Kantor           

Konektor, pedagog, lektor, kouč. Stál u zrodu několika neziskových organizací v České republice i Polsku (Petrklíč help, Nadace Laja, Japonský akademický klub, divadlo Tolerance). Od roku 1996 působí v Asociaci středoškolských klubu České republiky, o.s. jako realizátor akcí pro neorganizovanou mládež. V současné době vede celorepublikovou síť multikulturních otevřených klubů. Jeho aktivity směřují k podpoře a spolupráci s neziskovým sektorem. Má rád nové výzvy. Při práci uplatňuje metody neformálního vzdělávání a síťování.

 

REKVAL s.r.o. je partnerem na cestě Vašeho rozvoje, kontaktujte nás na: info@rekval.cz

 

" ["visible"]=> string(1) "1" ["root"]=> string(1) "0" ["parent"]=> array(0) { } ["subcategories"]=> array(0) { } ["galleries"]=> array(0) { } ["image_url"]=> string(0) "" ["items_per_page"]=> string(2) "12" ["template"]=> string(8) "category" ["redirect"]=> string(0) "" ["new_window"]=> string(1) "1" ["auth"]=> string(1) "0" ["other"]=> bool(false) }